Start 2018-03-22T14:01:58+00:00
Loading...

Välkommen till Vancos | Investera för en grönare framtid | Solenergi

Vi är en Solenergitjänst sedan 2009 som hjälper dig med att projektera ditt solcells-system från början till slut, som att dimensionera och utforma det på ett korrekt sätt.

– Framtiden för Solceller är nu!

– Fånga din del!

 – Dra nytta av er takyta!

– Utnyttja Statliga Bidrag för Solceller & Energilagring!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök där vi ser era möjligheter & förutsättningar för Solceller!

Invertrar

SolarEdge invertrar är speciellt utvecklade att arbeta tillsammans med SolarEdge paneloptimerare. Invertern sköter endast omvandlingen av likström (DC) till växelström (AC) och är följaktligen enklare i sin uppbyggnad, mer kostnadseffektiva och mer tillförlitliga med en standardgaranti på 12 år som kan utökas till 20 eller 25 år.

Invertern arbetar med en fast inspänning vilket säkerställer att den alltid ger högsta möjliga verkningsgrad (>97% euro) och är till skillnad från en klassisk invertrar oberoende av stränglängd och temperatur.

 • SafeDC för säker installation
 • Överlägsen effektivitet (98%)
 • Liten, lättast i sin klass och enkel att installera
 • Inbyggd övervakning på modulnivå
 • Internetuppkoppling via Ethernet eller trådlöst
 • IP65-installation utomhus och inomhus
 • Fast installerad spänningsväxelriktare, endast DC/AC-omvandling

Optimerare

SolarEdge Optimerare fungerar som en DC/DC-omvandlare ansluten till varje solpanel och ersätter således en traditionella kopplingsdosa . Optimerarna öka energiproduktionen från solcellssystem genom att ständigt följa den maximala power point ( MPPT ) för varje modul individuellt . Dessutom övervakar Optimerarna resultatet för varje enskild modul och presenterar produktionsdata via SolarEdge Monitoreringsportal för förbättrad och kostnadseffektivt panelunderhåll . Varje Optimerare är utrustad med SolarEdge unika SafeDC™-funktion som automatiskt stänger av panelernas produktion då Invertern eller nätet är avstängt.

MPPT (Maximum Power Point Tracking) på panelnivå möjliggör en flexiblare installation med olika riktningar, taklutningar och paneltyper i samma sträng. När ni arbetar med SolarEdge Invertrar och Optimerare upprätthålls automatiskt en konstant spänning på varje sträng , vilket ger installatörer större flexibilitet med längre strängar och strängar av olika längder för att utforma ett skräddarsytt solcellssystem .

SolarEdge Optimerare är även kompatibla med c-Si och tunnfilmsmoduler och har 25 års garanti.

Monitoreringsportal

SolarEdge webbaserade monitoreringsportal ger förbättrad prestanda övervakning och avkastningsförsäkran genom att omedelbar upptäcka fel och varningar på modulnivå, sträng nivå och systemnivå

Ingen hårdvara eller kablar krävs för att överföra data från Optimerarna till Invertern. Öervakningssensorer och sändare är inbyggda i SolarEdge Optimerare och Invertrar, och mätdata överförs mellan enheterna via panelernas kraftledningar

 • Monitorerar teknisk och finansiell data från en eller flera SolarEdge anläggningar.
 • Visar alla anläggningar på en karta.
 • Logisk och fysisk visualisering med realtidsdata för varje enskild modul och för hela systemet.
 • Presenterar historisk data, jämförande diagnostikanalys och en guidad felanalys. All data loggas och kan analyseras när som helst från vilken plats som helst.
 • Generering av omfattande rapporter av energiproduktion, intäkter och teknisk status.
 • Omedelbar upptäckt av fel och felsökning, effektiv underhållsstyrning och platsanalys.
 • Konfigurerbara regler som automatiskt upptäcker problem, genererar statusrapporter och skickar varningar via e-post.
 • Fjärrsupport möjligheter
 • Interaktiva diagram och layouter som gör det enkelt för installatörer att säkerställa att ett system fungerar korrekt efter installation.
 • Uppspelnings Funktionen visualiserar den skördade kraften av en webbplats under en vald tidpunkt fragment.
 • Kiosk display – gör det möjligt att visa upp anläggningens resultat på en display på offentliga platser.

SafeDC™

Traditionella solcellssystem kräver att det finns en extern DC-brytare för att koppla bort likströmssidan från då invertern eller växelströmssian är avstängd. SolarEdge inverterintegrerade SafeDC™-teknik gör det möjligt att koppla bort panelerna från invertern och sänka DC-spänningen till en säker nivå vid installation, underhåll och brandbekämpning.

SafeDC™ ökar systemets säkerheten jämfört med en traditionell brytare och är godkänd och certifierad för att möta IEC och VDE standarder för DC-brytare. Vilket eliminerar behovet av en separat frånskiljare.